برنامه نویس برتر جهان | پی اچ پی چت|پلاگین چتروم,برنامه نویسی امکانات
پی اچ پی چت|پلاگین چتروم,برنامه نویسی امکانات
پی اچ پی چت|پلاگین چتروم,برنامه نویسی امکانات
logo

پلاگین چتروم,خدمات پلاگین چتروم,امکانات چتروم,امکانات چتروم,پی اچ پی چت

آخرین

مطالب

برنامه نویس برتر دنیا | بیارنه استراستروپ

برنامه نویس برتر دنیا | بیارنه استراستروپ

بیارنه استراستروپ یک دانشمند دانمارکی علوم کامپیوتریست که خدمات ارزشمندی را ارائه داده.وی اغلب در زمینه برنامه نویسی و توسعه و طراحی زبان برنامه نویسی…