برنامه نویسی | پی اچ پی چت|پلاگین چتروم,برنامه نویسی امکانات
پی اچ پی چت|پلاگین چتروم,برنامه نویسی امکانات
پی اچ پی چت|پلاگین چتروم,برنامه نویسی امکانات
logo

پلاگین چتروم,خدمات پلاگین چتروم,امکانات چتروم,امکانات چتروم,پی اچ پی چت

آخرین

مطالب

آندره هایلسبرگ (آندرس هجلزبرگ) یک مهندس نرم افزار زبده ی دانمارکی

آندره هایلسبرگ (آندرس هجلزبرگ) یک مهندس نرم افزار زبده ی دانمارکی

  آندره هایلسبرگ (آندرس هجلزبرگ) یک مهندس نرم افزار زبده ی دانمارکیست که در پروژه های بزرگ بسیاری شرکت داشته است. وی نقش بسزایی در…