ده برنامه نویس برتر دنیا | کن تامپسون

ده برنامهنویس برتر دنیا | کن تامپسون

کنت لین تامپسون معروف به کن یک آمریکایی الاصل اهل ایالت لوئیزیاناست. وی از پیشگامان علوم کامپیوتریست و اکثر فعالیت خود را در آزمایشگاه های بل انجام داده است.وی طراح و پیاده ساز اصلی سیستم عامل یونیکس و همچنین خالق زبان برنامه نویسی B که جد زبان برنامه نویسی C میباشد به شمار می آید.وی همچنین از توسعه دهندگان و خالقین اصلی سیستم عامل plan9 از آزمایشگاه های بل میباشد . وی از سال ۲۰۰۶ به google ملحق شد جایی که توانست به عنوان یکی از مخترعین زبان برنامه نویسی اختصاصی گوگل GO خود را مطرح کند . وی همچنین از خالقین سیستم رمز گذاری UTF-8 میباشد .