ده برنامه نویس برتر دنیا |بیارنه استراستروپ

ده برنامه نویس برنر دنیا|بیارنه استراستروپ

بیارنه استراستروپ یک دانشمند دانمارکی علوم کامپیوتریست که خدمات ارزشمندی را ارائه داده.وی اغلب در زمینه برنامه نویسی و توسعه و طراحی زبان برنامه نویسی c++ فعالیت میکند. او از اساتید برجسته تحقیقات و همچنین دارای کرسی استادی در دانشگاه A&M تگزاس ، پروفسور ناظر در دانشگاه کلمبیا و و همچنین در مورگان استنلی مشغول به کار است.